Armstrong Sayıları

29 Tem

Bir sayının her basamağının, sayının basamak sayısı kadar kuvvetini alıp topladığımızda sayının kendisini veriyorsa bu sayılara armstrong sayılar denir. ABC=A^3+B^3+C^3 ABCD=A^4+B^4+C^4+D^4 şeklindeki sayılar armstrong sayılardır.