11. Sınıf

2018-2019 eğitim öğretim yılı 11. sınıf öğretim programı

 • Geometri
 1. Trigonometri
  • Yönlü Açılar
   • Yönlü açıyı açıklar.
   • Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
  • Trigonometrik Fonksiyonlar
   • Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
   • Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
   • Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
   • Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
   • Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.
 1. Analitik Geometri
  • Doğrunun Analitik İncelemesi
   • Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
   • Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
   • Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
   • Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.
  • Sayılar ve Cebir
 1. Fonksiyonlarda Uygulamalar
  • Fonksiyonlarla İle İlgili Uygulamalar
   • Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
   • İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
   • İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.
  • Fonksiyonların Dönüşümleri
   • Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.
 1. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
  • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
   • İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
  • Geometri
 1. Çember ve Daire
  • Çemberin Temel Elemanları
   • Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
   • Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
  • Çemberde Açılar
   • Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
  • Çemberde Teğet
   • Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.
  • Dairenin Çevresi ve Alanı
   • Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.
 1. Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
   • Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.
  • Veri, Sayma ve Olasılık
 1. Olasılık
  • Koşullu Olasılık
   • Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
   • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
   • Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.
  • Deneysel ve Teorik Olasılık
   • Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.