Asal Sayı

16 Eyl

Sadece iki pozitif tamsayı böleni olan doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayılar, sadece 1 ve kendisine bölünebilir. En küçük asal sayı 2 dir. Aynı zamanda 2 çift olan tek asal sayıdır. 2 ve 3 dışındaki bütün asal sayılar 6n-1 … Read More »