9. Sınıf

2018-2019 eğitim öğretim yılı 9. sınıf öğretim programı

 • Sayılar ve Cebir
 1. Mantık
  • Önermeler ve Bileşik Önermeler
   • Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
   • Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
   • Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
   • Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
   • Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.
 1. Kümeler
  • Kümelerde Temel Kavramlar
   • Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
   • Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
   • İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.
  • Kümelerde İşlemler
   • Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
   • İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.
 1. Denklem ve Eşitsizlikler
  • Sayı Kümeleri
   • Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
  • Bölünebilme Kuralları
   • Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
   • Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
   • Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.
  • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
   • Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
   • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
   • Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
   • Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.
  • Üslü İfade ve Denklemler
   • Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
   • Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
  • Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
   • Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
   • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
  • Geometri
 1. Üçgenler
  • Üçgenlerde Temel Kavramlar
   • Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
   • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
   • Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.
  • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
   • İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
   • İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
   • Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar. (Thales’in çalışmalarına yer verilir)
   • Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.
  • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
   • Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. (iç ve dış açıortay uzunlukları formülle hesaplatılmaz)
   • Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. (Kenarortay uzunluğu formülle hesaplatılmaz)
   • Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
   • Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.
  • Dik Üçgen ve Trigonometri
   • Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
   • Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
   • Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
   • Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.
  • Üçgenin Alanı
   • Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.
  • Veri , Sayma ve Olasılık
 1. Veri
  • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
   • Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.
  • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
   • Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
   • Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.