2014 Eylül Öğretmen Atama Başvurusu Ekranı MEBBİS

12 Eyl

2014 Eylül ayı ilk atama başvuru ekranı açılmıştır.

Başvuru ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İlk atama başvuru ekranı.

Başvuru :

– Öğretmenliğe başvuru ve atama işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
– Elektronik Başvuru Sayfası “İlk Atama”, “Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama” ve
“Milli Sporcuların Atanması” şeklinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Adaylar durumlarına uygun atama
çeşidini seçmek suretiyle http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik
Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapacaktır.

– Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, atanabilecekleri alan için
öngörülen KPSS sonucu esas alınmak üzere sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

– Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin Elektronik
Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
– Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.

– Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı
gün veya en geç takip eden gün onaylanacaktır.

Başvuruda istenecek belgeler :
– Başvuruda adaylardan;
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği
Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü
mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya
onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
d) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan
KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,
e) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla
başvuracaklardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ile en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen
hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
f) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile
öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan,
kurumca onaylı hizmet belgesi ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama
kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi
öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıf öğretmenleri” için Bakanlıkça
düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgili sayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet
belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi
sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından verilmiş belge,
ğ) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültür ve
Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olanlardan, 6
öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında 50 ve üzeri puan alarak başarılı
olduğuna ilişkin belge,
h) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belge düzenlenemeyenlerden,
belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazı,
ı) Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal Güvenlik
Kurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge,
istenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.