12. Sınıf

2018-2019 eğitim öğretim yılı 12. sınıf öğretim programı

 • Sayılar ve Cebir
 1. Üstel ve Logaritmil Fonksiyonlar
  • Üstel Foksiyon
   • Üstel fonksiyonu açıklar.
  • Logaritma Fonksiyonu
   • Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
   • 10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.
   • Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
  • Üstel , Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
   • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
   • Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır
 1. Diziler
  • Gerçek Sayı Dizileri
   • Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
   • Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
   • Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
   • Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.
  • Geometri
 1. Trigonometri
  • Toplam – Fark ve İki Kat Açı Formülleri
   • İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. (Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerine yer verilmez)
   • İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
  • Trigonometrik Denklemler
   • Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.
 1. Dönüşümler
  • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
   • Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
   • Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.
  • Sayılar ve Cebir
 1. Türev
  • Limit ve Süreklilik
   • Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.
   • Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
   • Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.
  • Anlık Değişim Oranı ve Türev
   • Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.
   • Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.
   • Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.
   • İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.
  • Türev Uygulamaları
   • Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
   • Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.
   • Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.
   • Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.
 1. İntegral
  • Belirsiz İntegral
   • Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.
   • Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar.
  • Belirli İntegral ve Uygulamaları
   • Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.
   • Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar.
   • Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
   • Belirli integral ile alan hesabı yapar.
  • Geometri
 1. Analitik Geometri
  • Çemberin Analitik İncelemesi
   • Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur.
   • Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar.