10. Sınıf

2018-2019 eğitim öğretim yılı 10. sınıf öğretim programı

 • Veri , Sayma ve Olasılık
 1. Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
   • Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
   • n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
   • Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
   • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
   • Pascal üçgenini açıklar.
   • Binom açılımını yapar.
  • Basit Olayların Olasılıkları
   • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
   • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
  • Sayılar ve Cebir
 1. Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
   • Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
   • Fonksiyonların grafiklerini çizer.
   • Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
   • Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.
  • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
   • Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
   • Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
   • Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.
 1. Polinomlar
  • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
   • Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
   • Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • Polinomların Çarpanlara Ayrılması
   • Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
   • Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.
 1. İkinci Dereceden Denklemler
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
   • Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
   • İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.
  • Geometri
 1. Dörtgenler ve Çokgenler
  • Çokgenler
   • Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.
  • Dörtgenler ve Özellikleri
   • Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
  • Özel Dörtgenler
   • Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.
 1. Uzay Geometri
  • Katı Cisimler
   • Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.